Thứ 2 - Thứ 7 (09am - 10pm)

0949320000

Trước buổi phỏng vấn

Trước buổi phỏng vấn

Trước buổi phỏng vấn

02/04/2022

- Tìm hiểu trước càng nhiều thông tin về công ty bạn đang ứng tuyển càng tốt: Sản phẩm/dịch vụ, văn hóa công ty, môi trường làm việc cũng như bất cứ thông tin nào bạn thấy cần thiết.

- Xem xét lại hồ sơ của mình để gợi nhớ lại kinh nghiệm của bạn trong công việc, học tập và các hoạt động có thể liên quan tới vị trí đang ứng tuyển.

- Có mặt đúng giờ tại buổi phỏng vấn, thường từ 5 - 10 phút trước khi buổi phỏng vấn bắt đầu. Nếu cần, bạn có thể tìm hiểu trước vị trí công ty, đoạn đường tới công ty ứng tuyển bao xa, cần bao nhiêu thời gian để đến địa điểm đó.

- Chuẩn bị cho buổi phỏng vấn với trang phục gọn gàng, sạch sẽ.